Нормативні документи

  • Закон України «Про освіту»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

  • Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/103/98-%D0%B2%D1%80#Text

  • Закон України «Про загальну середню освіту»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/651-14#Text

  • Закон України «Про охорону праці»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2694-12#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0711-06#Text

http://osvita.ua/legislation/proftech/3306/

Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом МОН України від 06.10.2010р. №930

«Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння» від 23.12.2015 р. №1109

Накази МОН України

Листи МОН України