Методична робота

Методична робота у ДНЗ «Знам’янський професійний ліцей»     здійснюється згідно із Законами  України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Положенням про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі», планом роботи педагогічного колективу на рік, планами роботи педагогічної ради,  методичних комісій та іншими нормативно-правовими актами в галузі професійної освіти.

    Система методичної роботи в ліцеї ґрунтується на діагностичній основі і спрямована на удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників, підвищення ефективності освітнього процесу з використанням інноваційних педагогічних технологій та вирішення єдиної науково-методичної проблеми «Формування професійної компетентності педагогічних працівників в умовах інноваційного освітнього простору», робота над якою розпочалася в   2019-2020  навчальному році, та  її аспектів:

2019 — 2020 н. р.:

«Науково-методичні аспекти формування професійної компетентності педагогічних працівників»

2020 – 2021 н. р.:

 «Впровадження компетентнісного підходу для підготовки кваліфікованих робітників в умовах інноваційного освітнього простору»

2021 – 2022 н. р.:

«Ефективність використання інноваційних технологій для реалізації принципів компетентнісної освіти»

    Методичну роботу в  ліцеї  здійснюють 8 методичних комісій:

 • викладачів природничо-математичного  циклу (голова – Самброс Т.В.;
 • викладачів  суспільно-гуманітарного циклу (голова –  Свінченко І.А.;
 • викладачів фізичної культури та Захисту України (голова – Іванов А.В.);
 • з професій «Помічник машиніста електровоза», «Помічник машиніста тепловоза»  ( голова – Шорсткий В.І.) ;
 • з професії «Слюсар з ремонту рухомого складу»  ( голова – Зеленський В.М.);
 • з професії «Касир квитковий. Провідник пасажирського вагона»  ( голова – Саламаха Ю.О.);
 • з професій будівельного профілю та ресторанного сервісу (голова – Сіренко В. Л.) ;
 • сільськогосподарського профілю ( голова – Маценко О.В.).

        У своїй роботі методичні комісії основну увагу приділяють розгляду і внесенню коректив у робочі навчальні плани і програми згідно з новими стандартами професійної (професійно-технічної) освіти, вивченню й аналізу питання впровадженню елементів дуального навчання з професії «Слюсар з ремонту рухомого складу», аналізу рівня навчальних досягнень здобувачів освіти, удосконаленню навчально-матеріальної бази, організації проведення й аналізу уроків, обміну досвідом, організації конкурсів професійної майстерності, впровадженню інноваційних педагогічних технологій, розробці й розгляду тематики дипломних робіт, розробці матеріалів комплексно-методичного забезпечення професій і предметів.

       Методистами ліцею проводяться заходи спрямовані на підвищення теоретичного рівня знань і професійної майстерності педагогів: різноманітні загальноліцейні заходи, семінари, педагогічні читання, засідання  круглого столу, відкриті уроки, конкурси методичних розробок, тощо. З метою підвищення компетентностей педагогів при методичному кабінеті проводяться майстер-класи, практикуми для педагогів.

     Під час проведення конкурсів фахової майстерності, предметних тижнів та участі у методичних виставках, вебінарах та семінарах педагоги підвищують свою педагогічну майстерність, розширюють самоосвітню діяльність та оновлюють професійні знання.

Здійснюється детальний аналіз самоосвітньої методичної діяльності кожного працівника, надається допомога щодо питання розроблення й оформлення навчально-методичної й навчально-плануючої документації.

 Складено графіки: проведення предметних тижнів та  засідання методичних комісій.   

                    Основними завданнями методичної роботи в ліцеї є:

 • Упровадження державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти  на основі компетентнісного підходу та модульного навчання.
 • Оновлення комплексно-методичного забезпечення професійно-теоретичного та професійно-практичного навчання.
 • Формування професійної компетентності педагогічних працівників.
 • Організація безперервного професійного зростання педагогів в міжатестаційний період за різними формами підвищення кваліфікації та самоосвіти. Формування педагогічної культури, підвищення рівня педагогічної кваліфікації, професійної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання, індивідуальні форми методичної роботи.
 • Використання в роботі педагогічних надбань та передового досвіду для самоосвіти педпрацівників.
 • Методична допомога та організація роботи з ліцензування нових професій, підготовка пакетів документів за професіями для  надання освітніх послуг з підготовки робітників.
 • Методичне забезпечення впровадження і аналізу результативності використання сучасних інформаційно- комунікаційних технологій в освітньому процесі процесі.
 • Глибоке вивчення відповідних державних нормативних документів, систематичне інформування педагогічних працівників про нові методичні рекомендації , публікації.
 • Організація конкурсів професійної майстерності серед педагогів та здобувачів освіти.
 • Вивчення та аналіз рівня досягнень учнів у навчанні, розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності освітнього процесу.
 • Здійснення навчання за допомогою ігрового моделювання, спільного вироблення позицій, прийняття нестандартних рішень, застосування невимушеної та органічної педагогіки співробітництва, спільної творчості “учень-викладач”, “учень-майстер виробничого навчання”, розвиток інформаційної культури.
 • Методичне забезпечення роботи щодо поглиблення інтеграції навчально -виробничого процесу з сучасними технологіями на виробництвах, наближення змісту навчального матеріалу до умов підприємства.
 • Брати участь у проведенні конференцій, оглядів-конкурсів, вебінарів, семінарів згідно з планом роботи навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти.
 • Всебічно сприяти розвитку технічної творчості та винахідництва серед учнів та педагогічних працівників ліцею.
 • Сприяти створенню в ліцеї відповідної структури координування та управління процесом запровадження дистанційного навчання.