Спортивна робота

Організація і зміст фізичного виховання в ДНЗ «Знам’янський професійний ліцей» регламентується Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», листами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими та іншими актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства України у справах молоді та спорту щодо фізичного виховання дітей та учнівської молоді.

Фізичне виховання в професійно-технічних навчальних закладах є невід’ємною складовою освіти, воно забезпечує можливість набуття кожною людиною необхідних науково-обгрунтованих знань про здоров’я і засоби його зміцнення, методики організації змістовного дозвілля і спрямоване на формування у них фізичного, соціального та духовного здоров’я,  удосконалення фізичної та психічної підготовки до ведення активного довготривалого життя та професійної діяльності.

     Основними завданнями у фізичному вихованні учнівської молоді у системі освіти є:

 1. Виховання відповідних мотиваційних та поведінкових характеристик, активної орієнтації на здоровий спосіб життя;
 2. Створення умов для задоволення потреб кожного учня у зміцненні здоров’я, фізичному та духовному розвитку;
 3. Збільшення обсягу рухової активності учнів залежно від психофізіологічної потреби в рухах;
 4. Підвищення якості навчального процесу з фізичного виховання;
 5. Оптимізація управління фізичного виховання учнівської молоді.

Система організації спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ «Знам’янський професійний ліцей» спрямована на реалізацію основних напрямків Національної доктрини розвитку освіти ХХІ столітті, затвердженої Указом Президента від 17.04.2002 р., № 347/2002, та Цільової комплексної програми «Фізичне виховання – здоров’я  нації», затвердженої Указом Президента від 01.09.1998 р., № 963/98.

Всі заходи спортивного спрямування організовуються згідно плану спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів ліцею на навчальний рік, Положення про проведення обласних щорічних спортивних змагань Спартакіади «Спорт протягом життя» і положення Спартакіади серед учнів ліцеїв.

Мета та завдання всіх заходів спрямована на:

 • Формування в учнів навичок здорового способу життя;
 • Збільшення рухової активності учнів;
 • Активізація спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи;
 • Залучення до систематичних занять фізкультурою і спортом.

Основні форми організації фізичної культури в ДНЗ «Знам’янський професійний ліцей»:

 • Уроки фізичної культури;
 • Фізкультурно-оздоровчі заходи;
 • Позаурочна фізкультурно-оздоровча, спортивно-масова робота;
 • Самостійні та додаткові заняття.