Дивосвіт

    Одним із дієвих засобів розвитку творчих здібностей підростаючого покоління є заняття гуртка декоративно-ужиткового мистецтва «Дивосвіт», який працює на базі ДНЗ «ЗПЛ».

 Адже проблема творчого розвитку особистості в сучасному світі є надзвичайно актуальною. Творчість – це спосіб самовираження, саморегуляції молоді, пізнання світу через творче сприйняття і практичну діяльність. Усе більшого значення набуває розвиток таких властивостей особистості, які дають можливість творчо використати здобуті знання, бо тільки людина з високою внутрішньою культурою, розвинутими естетичними почуттями здатна активно перетворювати світ.

  Тому метою роботи гуртка є розвиток особистості в процесі занять художньою творчістю, формування пізнавальної, практичної, творчої і соціальної компетентностей у молоді.

    На заняттях гуртківці знайомляться з простими елементами ліплення, паперопластики, навчаються поєднувати та змішувати кольори, передавати кольорами настрій та поєднувати реальність з людською уявою; реалізують свої можливості, розширюють кругозір у сфері художньої творчості. Гуртківці беруть участь у конкурсах, виставках, підготовці свят.

Головним досягненням навчання є розвиток у вихованців внутрішньої культури, творчої активності, навичок самооцінки та самоконтролю, пізнавального інтересу до історії та культури рідного краю, виховання духовності і моральності, патріотизму, шанобливого ставлення до природи.