Виховна робота

Виховання – велика справа:

воно вирішує долю людини.

В. Белінський

Виховна робота педагогічного колективу ліцею забезпечує здійснення основних принципів функціонування навчального закладу: гуманізм і демократизм, свобода і відповідальність, пріоритетність загальнолюдських цінностей, органічний зв’язок з національною культурою, традиціями, наступність і розвиваючий характер навчання, індивідуалізація змісту і форми освіти, співпраця із закладами освіти, роботодавцями.

Виховний процес у ліцеї– це не сума напрямів діяльності, яка складається з морального, сімейного й інших видів виховання, це єдиний і цілісний процес формування людини.

Виховний потенціал педагогічного колективу спрямований на формування національно свідомої, духовно багатої особистості, здатної до самовизначення, самореалізації та самовдосконалення.

Науково-методична проблема ліцею з виховної роботи: «Використання передових технологій як засобів виховання патріота та відповідної йому моральної культури особистості, орієнтованої на найдосконаліші соціокультурні стандарти, загальнолюдські та національні цінності».

Головною метою є формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал, створення виховного простору соціальних, культурних, життєвих виборів особистості, котра самореалізується у різних виховних середовищах.

Планування виховної роботи у ліцеї проводиться в кілька етапів: на рік, на місяць, на рівні кожної конкретної справи і на рівні конкретного завдання відповідно до нормативних документів і плану роботи колективу.
Основними напрямками виховної роботи, які щороку враховуються при складанні річного плану виховної роботи є:
• національно-патріотичне виховання, морально-правове, превентивне, гендерне, естетичне, фізичне, трудове виховання;
• робота з батьками;
• робота практичного психолога (психолого-педагогічна діагностика, консультування, індивідуальна робота, психологічний супровід розвитку особистості учня);
• організація роботи з учнями, які потребують соціального захисту;
• організація роботи з учнями, які проживають у гуртожитку;
• організація роботи з учнями, які потребують особливої педагогічної і психологічної допомоги (робота з учнями з девіантною поведінкою, робота Ради з профілактики правопорушень);
• організація дозвілля учнів, пропаганда здорового способу життя;
• діяльність органів учнівського самоврядування Ради учнівського самоврядування ліцею, Ради гуртожитку);
• організація роботи гуртків та спортивних секцій;
• проведення конкурсів, олімпіад, змагань.

У ліцеї  проводяться загальноліцейні спортивні змагання з окремих видів спорту, спортивні свята. Функціонують предметні гуртки. Масова форма позакласної роботи – це вечори, зустрічі з цікавими людьми, концерти.   Різноманітні форми виховної та позаурочної діяльності збагачують естетичну уяву учнів. смак, покращують настрій, зміцнюють дружні стосунки, розвивають творчі здібності, духовні і душевні риси. які необхідні людині в суспільному житті, а в нашому навчальному закладі створюють острівець духовності, взаєморозуміння, гармонійного здорового життя.

Права та обов’язки учнів

Учні ліцею мають право на:

 • належні умови навчання за обраною професією;
 • матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • навчання професії за індивідуальною програмою;
 • безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами ліцею;
 • матеріальну допомогу;
 • оплату праці під час виробничої практики і практики згідно з законодавсвом;
 • безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;
 • щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;
 • безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, яка не дає змоги продовжити навчання за обраною професією.

Учні ліцею зобов’язані:

 • виконувати вимогу навчальних програм і систем контролю знань, умінь і навичок;
 • відвідувати заняття в тому числі і за індивідуальним графіком;
 • виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю працівників відповідних підприємтсв, установ і організацій;
 • дотримуватись правил охорони праці та техніки безпеки під час теоретичного і практичного навчання і виробничої практики;
 • бережно ставитися до обладнання, засобів навчання та інвентаря, що використовується в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі.

Учням ліцею забороняється:

 • допускати прояви грубості та вульгарності;
 • палити у приміщенні та на території навчального закладу;
 • вживати алкогольні напої.