Правила прийому

     ПРАВИЛА

прийому до державного навчального закладу

«Знам’янський професійний ліцей» на 2022 рік

                                                                            Розглянуто і схвалено на засіданні

                                                                                                                                             педагогічної ради

                                                             протокол № 3 від 25.10.2021 року

Знам’янка

 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1  Правила  прийому до державного навчального закладу «Знам’янський професійний ліцей» розроблені на підставі Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, що затверджені наказом № 499 від 14.05.2013р. зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 1550 від 12.12.2019 року.

1.2  До державного навчального закладу «Знам’янський професійний ліцей» (надалі ліцей)  приймаються громадяни України, іноземці  та  особи  без  громадянства,  що  перебувають в Україні  на  законних  підставах.

Прийом  на навчання  іноземних  громадян  до професійного (професійно – технічного) навчального  закладу, який має ліцензію на  підготовку (у тому числі первинну  професійну),  перепідготовку та  підвищення  кваліфікації  іноземців, які  прибули  в  Україну  на  навчання.

1.3           Громадяни  України мають рівні  права  на  здобуття  професійної (професійно – технічної)  освіти відповідно до своїх здібностей і  нахилів незалежно від  національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних  і політичних  переконань, ставлення  до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання  та інших  обставин.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну) освіту у ліцеї відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового соціального захисту, має рівне з громадянами України право  на освіту.

Обмеження  допускаються  за  медичними  та віковими  показниками, а також показниками професійної придатності,  що  визначаються  Кабінетом  Міністрів  України.

1.4. Прийом до ліцею здійснюється  для  здобуття  професії за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований  робітник».

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку  здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення у закладі професійної (професійно-технічної) освіти державної форми власності.

           1.6. Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 1. ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

2.1.         Прийом документів від вступників до державного навчального закладу «Знам’янський професійний ліцей»  здійснює приймальна  комісія.

2.2.   Очолює  приймальну комісію директор ліцею Володимир СМАЛЬКО, який  своїм  наказом  визначає та  затверджує  персональний  склад  і  порядок  її  роботи.

2.3. Приймальна  комісія:

— організовує прийом заяв та документів;

— проводить   зі  вступниками   бесіди  з  питань  вибору  професії,  умов навчання, матеріального  забезпечення та забезпечення особливого  соціального  захисту учнів, слухачів,  працевлаштування після закінчення навчального закладу;

— організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

— приймає рішення  щодо  осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею,  оформляє  протокол  та  оголошує  відповідні  списки осіб;

— організовує  роботу  щодо  комплектування  навчальних  груп  з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

— вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.4. Правила прийому до ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні  стенди та веб-сайт навчального закладу http://dnz-zpl.kr.ua/  на сторінці «Батькам та абітурієнтам».

2.5. Прийом вступників до ліцею на навчання за регіональним та державним замовленням у 2022/2023 навчальному році проводиться на денну форму навчання, за наступними професіями і в обсягах:

На базі базової загальної середньої освіти (9 класів)

№ з/п Назва професії Обсяг прийому Вимоги щодо освітнього рівня вступника Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника Термін навчання Обмеження за професією
1 Робітник фермерського господарств 25 Базова середня освіта Повна загальна середня освіта

Робітник фермерського господарства 4 розряду

3 роки та 3 місяці По закінченню навчання не менше 18 років
2 Кухар; кондитер 25 Базова середня освіта Повна загальна середня освіта

Кухар 4 розряду

Кондитер 4 розряду

4 роки По закінченню навчання не менше 18 років
3 Слюсар з ремонту рухомого складу. Помічник машиніста електровоза 30 Базова середня освіта Повна загальна середня освіта

Слюсар з ремонту рухомого складу 3 розряду

Помічник машиніста електровоза

3 роки Стать чоловіча, вік вступника не менше 15 років і 6 місяців
4 Слюсар з ремонту рухомого складу. Помічник машиніста тепловоза 25 Базова середня освіта Повна загальна середня освіта

Слюсар з ремонту рухомого складу 3 розряду

Помічник машиніста тепловоза

3 роки Стать чоловіча, вік вступника не менше 15 років і 6 місяців
5 Провідник пасажирських вагонів.

Касир квитковий

25 Базова середня освіта Повна загальна середня освіта

Касир квитковий ІІ-І категорії

Провідник пасажирського вагона

3 роки Вік вступника не менше 15 років і 6 місяців
6 Штукатур; лицювальник-плиточник 12 Спеціальна базова середня освіта Штукатур 3 розряду; лицювальник-плиточник 3 розряду 2 роки По закінченню навчання не менше 18 років

На базі повної загальної середньої освіти (11 класів)

№ з/п Назва професії Обсяг прийому Вимоги щодо освітнього рівня вступника Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника Термін навчання Обмеження за професією
1 Слюсар з ремонту рухомого складу* 20 Повна загальна середня освіта Слюсар з ремонту рухомого складу 3 розряду 1 рік Стать чоловіча, вік вступника не менше 17 років і 6 місяців

*Здобувачі освіти за професією «Слюсар з ремонту рухомого складу» на базі повної загальної середньої освіти будуть навчатися за робочим навчальним планом з елементами дуальної форми навчання за згодою сторін.

Обсяги прийому можуть бути змінені в разі зміни в установленому порядку показників регіонального замовлення.

2.5.1. Інформація щодо обсягів прийому на навчання понад регіональне замовлення за рахунок  коштів юридичних та фізичних осіб на денну форму навчання у 2022 році

№ з/п Назва професії Обсяг прийому Вимоги щодо освітнього рівня вступника Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника Термін навчання Обмеження за професією
1 Слюсар з ремонту рухомого складу 20 Повна загальна середня освіта Слюсар з ремонту рухомого складу 3 розряду 1 рік Стать чоловіча, вік вступника не менше 17 років і 6 місяців
2 Провідник пасажирських вагонів. Касир квитковий 20 Повна загальна середня освіта Провідник пасажирських вагона. Касир квитковий ІІ-І категорії

 

1 рік Вік вступника не менше 17 років і 6 місяців
3 Помічник машиніста електровоза 20 Кваліфікація слюсар з ремонту рухомого складу 3 розряду Помічник машиніста електровоза 6 місяців Стать чоловіча, вік вступника не менше 18 років
4 Помічник машиніста тепловоза 20 Кваліфікація слюсар з ремонту рухомого складу 3 розряду Помічник машиніста тепловоза 5 місяців Стать чоловіча, вік вступника не менше 18 років
5 Кухар 20 Повна загальна середня освіта Кухар  3 розряду 6 місяців По закінченню навчання не менше 18 років

Зазначені обмеження є додатковими до медичних показників щодо можливості вступника навчатися за певною професією.

          Обсяги прийому визначаються рішенням регіональної ради професійної освіти щодо відбору виконавців регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів.

2.6 Строки проведення прийому на навчання до ліцею встановлюються з 01 червня 2022 р. по 26 серпня 2022 р.

         Термін прийому на навчання за регіональним замовленням може бути продовжений на підставі рішення департаменту освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації.

2.7. Порядок відбору слухачів, перелік професій та терміни прийому на навчання за направленням державного центру зайнятості визначаються відповідно до договору про надання освітніх послуг.

2.8 У разі оскарження результатів конкурсного відбору заяву приймає та розглядає апеляційна комісія у триденний термін у межах своїх повноважень.

 ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

 3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до державного навчального закладу «Знам’янський професійний ліцей»   із зазначенням обраної  професії, форми навчання, місця проживання,  до якої додають:

—  копію паспорта у кількості 3 штуки;

—  документ про освіту (свідоцтво або атестат — оригінал та  його завірені копії – 2 штуки);

—         копію ідентифікаційного номера – 2 штуки;

—         довідку про склад сім’ї, юнаки додають копію (з вуличного комітету або ЖЕКу);

—         довідку про родину призовника (для юнаків);

—        медичну довідку за формою № 086О, установленою чинним законодавством (оригінал або її завірену копію);

—         довідку про щеплення (зі школи);

—         фотокартки розміром 3 х 4 см: юнакам – 10 штук, дівчатам – 8 штук;

—         автобіографію (якщо закінчили школу не в поточному навчальному році);

—        копії документів, що  дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ, особи які направляються на навчання Регіональною філією «Одеська залізниця» до заяви про вступ додають довідку та направлення з базового підприємства.

3.3 Прийом документів у дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, проводиться з дотриманням вимог до відповідного переліку документів, які підтверджують їх юридично-правовий статус (додаток 1)

 1. УМОВИ ПРИЙОМУ

4.1.    Прийом до ДНЗ «Знам’янський професійний ліцей»  проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання  за результатами середнього бала відповідного документа про базову середню освіту або повну загальну середню освіту та співбесіди.

4.2. Конкурсний відбір проводиться протягом усього періоду прийому документів з 01 червня 2022 р. по 26 серпня 2022 р.

Етапи вступної кампанії
На базі  базової загальної середньої освіти (після 9 класів)
Початок прийому заяв та документів 01.06.2022 року
Закінчення прийому заяв та документів 26.08. 2022 року
Співбесіда та оголошення списку осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання 22.08.2022 року
На базі повної загальної середньої освіти (після 11 класів)
Початок прийому заяв та документів 01.06.2022 року
Закінчення прийому заяв та документів По мірі укомплектування груп
Термін зарахування вступників 29.08.2022 року

4.3. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь і навичок.

4.4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на співбесіди  у зазначений  за  графіком час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

 1. ЗАРАХУВАННЯ

5.1. Зарахування  до   ДНЗ «Знам’янський професійний ліцей»  поза конкурсом:

— особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

— діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення

виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами)

— діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом відповідно до ст. 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

— особи, яким Законом України  «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (796-12) надане таке право;

— особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

— діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

— діти військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань, працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники в цьому разі подають відповідний документ про те що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків;

5.2 Першочергово зараховуються за інших умов:

—  випускники загальноосвітнього навчального закладу 3 ступеня, нагороджені золотою  (срібною)  медаллю;

— випускники загальноосвітнього навчального закладу 2 ступеня, які мають Свідоцтво про базову загальну середню  освіту з відзнакою;

— учасники міжнародних, завершального етапу  Всеукраїнських учнівських  олімпіад, з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними.

— особи, які вступають до ліцею за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсних випробувань приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані на навчання до професійно–технічного навчального закладу  за обраною чи рекомендованою формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів вступних випробувань вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування здійснюється наказом директора ДНЗ «Знам’янський професійний ліцей».

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ліцею  може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до ліцею на навчання за рахунок видатків з державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення, здійснюється в межах затвердженого регіонального замовлення.

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання  в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з  ліцею. На звільнені місця проводиться зарахування осіб, які отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані.

6.3. Особам, які не зараховані до ліцею,  а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, які зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за відповідністю правил прийому до ДНЗ «Знам’янський професійний ліцей» Типовим правилам прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України здійснює департамент освіти і науки  Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Додаток 1

до п. З 3. правил прийому до

ДНЗ «Знам’янський   професійний

ліцей» на 2022 рік

Перелік документів, які надаються під час переведення (зарахування) вихованців з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування до ДНЗ «Знам’янський професійний ліцей»

 1. Довідка про перебування в інтернатному закладі.
 2. Документи, що підтверджують отримання учнем грошової чи матеріальної допомоги відповідно до діючих нормативів.
 3. Свідоцтво про народження (копія), або інший документ, що засвідчує вік учня, за відсутності свідоцтва;
 4. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (копія);
 5. Відомості про батьків та родичів дитини (копії свідоцтва про смерть батьків, хворобу, розшук батьків, вирок або рішення суду та інші документи, що підтверджують відсутність батьків або неможливість виховання ними своїх дітей);
 6. Довідки про наявність і місце проживання братів і сестер та інших близьких родичів;
 7. Документи про наявність та закріплення житлової площі за дитиною;
 8. Документи, які підтверджують право власності дитини на нерухомість (у разі наявності), житлову площу, яку попередньо займали вони або їх батьки;
 9. Документи про успадкування житлової площі та майна;
 10. 10. Опис належного дитині майна, відомості про осіб, які відповідають за його збереження;
  1. Медичні документи та висновок про стан здоров’я, фізичний га розумовий розвиток дитини, складений за встановленою формою;
  2. Документ про результат обстеження учня відповідною психолого-медико- педагогічною комісією;
  3. Відомості або документи про освіту;
  4. Дублікат обліково-статистичної картки, який виготовляється на паперовому носії інформації, підписується оператором єдиного банку даних, із зазначенням дати його виготовлення, засвідчений підписом керівника та скріплений печаткою служби у справах дітей;
  5. Довідка з пенсійного фонду про призначення та виплату пенсії, державної соціальної допомоги, аліментів тощо (у разі наявності):
  6. Ощадна книжка вихованця або договір про відкриття рахунку в установі банку;
  7. Копії ухвали суду про стягнення аліментів;
  8. Довідка про отримання чи неотримання аліментів;
  9. Рішення районної держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;
 11. Копії рішення про призначення опікуна (піклувальника);
 12. Копія паспорта (1,2 та прописка);
 13. Акт первинного обстеження умов дитини;
 14. Інформація про майновий та приватизаційний сертифікат;
 15. Повідомлення про взяття дитини на первинний облік органом піклування;
 16. Копія індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.